Path


Strona główna »  Cabines.pl »  Kosmetyczka a kosmetolog

Kosmetyczka a kosmetolog - Cabines

Dwa zawody, dwie drogi kształcenia, nieporównywalny wkład czasu poświęconego na wzbogacanie zasobu wiedzy i różne programy nauczania, a wydaje się, że nie ma żadnych różnic w uprawnieniach. Na internetowych forach dyskusyjnych poświęconych kosmetyce pojawiają się pytania, jaka jest różnica między tymi dwoma zawodami i co właściwie daje ukończenie, zamiast kursu lub 2-letniego studium policealnego, 3-letnich studiów (czasami uzupełnionych 2-letnimi studiami magisterskimi).

Różnica polega przede wszystkim na systemie kształcenia. Kosmetyczką można zostać już po ukończeniu zawodowego kursu lub - i taką drogę obiera najwięcej osób - 2-letniego studium kosmetycznego, dającego tytuł technika usług kosmetycznych, natomiast kosmetologiem - po trwających trzy lata studiach na uczelni wyższej.

W studium kosmetycznym nauczane są przedmioty niezbędne w pracy kosmetyczki: anatomia, fizykoterapia, dermatologia, chemia kosmetyczna, kosmetologia, psychologia, higiena, dietetyka, elementy ekonomii. Kosmetolog oprócz tych przedmiotów poznakoje jeszcze patofizjologię, biochemię, histologię, toksykologię, mikrobiologię, alergologię, immunologię, podstawy chirurgii plastycznej, masażu, farmakologii, aromaterapię, właściwości roślin leczniczych i język obcy. Dokładny program nauczania oraz dostępne specjalizacje podane są na stronach uczelni, które mają kosmetologię w wykazie kierunków. Jak widać, kosmetologowi potrzebna jest znacznie rozleglejsza wiedza na temat skóry, zarówno zdrowej, jak i z problemami. Większa jest też liczba godzin poświęconych poszczególnym przedmiotom, a to dlatego, że zadaniem przyszłego kosmetologa będzie nie tylko walka z defektami urody, ale propagowanie wiedzy na temat zdrowego stylu życia. Sprawdzianem efektów nauki w jednym i drugim przypadku są praktyki w gabinetach kosmetycznych. W przypadku uczelni państwowych student praktyki załatwia sobie na własną rękę, natomiast szkoły prywatne zwykle zapewniają je swoim uczniom.

Takie same prawa?

Jeśli chodzi o otwarcie własnego gabinetu, nie ma tutaj obecnie żadnych ograniczeń - zarówno technik usług kosmetycznych, jak i kosmetolog po 5-letnich studiach mają takie samo prawo do otworzenia swojego salonu. Ba! Własny gabinet może otworzyć nawet osoba nie związana z branżą kosmetyczną. Aczkolwiek istnieje projekt zmiany przepisów, żeby prawo takie przysługiwało tylko osobie, która ukończyła studia kosmetologiczne. Słychać o tym już od kilku lat, ciągle jednak nie zapadła żadna ostateczna decyzja w tej sprawie. Większość kosmetyczek pracujących w gabinetach posiada tytuł technika usług kosmetycznych, natomiast ko13 cabines | B | sierpień - wrzesień 2007 smetolog, poza wykonywaniem zawodu kosmetyczki, ma jeszcze możliwość pracy w firmie kosmetycznej lub farmaceutycznej jako konsultant. Spore emocje budzi kwestia zabiegów z przerywaniem ciągłości skóry. Jak mówi Anna Kamińska, kosmetolog z Instytutu Zdrowia i Urody Sharley w Warszawie, "przerywanie ciągłości skóry przez kosmetologów i kosmetyczki (współpracujące z lekarzem medycyny estetycznej i po specjalistycznych szkoleniach) na poziomie naskórka nie jest zabronione przepisami. Dlatego zabiegi typu makijaż trwały, mezoterapia 2M (Medex) nie są sprzeczne z jakimikolwiek przepisami zarówno w Polsce, jak i krajach Unii Europejskiej. Jedynym istotnym czynnikiem jest spełnienie norm sanitarnych. Głębsze działanie (na poziomie skóry właściwej i tkanki podskórnej) zarezerwowane jest tylko dla lekarz". Formalnie ciągle zatem jeszcze nie ma różnicy w zakresie praw i obowiązków tych dwóch grup zawodowych, chociaż od lat słychać głosy, że jest to potrzebne i ważne, praktycznie jednak renomowane centrum kosmetyczne, spa lub odnowy biologicznej na pewno chętniej zatrudni osobę po studiach, jako bardziej wykształconą i - co za tym idzie - mogącą uchodzić za lepszego fachowca.

Predyspozycje do zawodu kosmetologa

Kosmetolog musi odznaczać się poczuciem estetyki i posiadać wiedzę umożliwiającą całościowe podejście do zdrowia i urody, by móc służyć radą w zakresie utrzymania dobrej formy i pięknej skóry jak najdłużej. Powinien umieć dobrać produkt pielęgnacyjny do skóry na podstawie jej charakterystyki i oceny składu owego produktu. Powinien też wiedzieć, jakie zabiegi będą najkorzystniejsze w danym przypadku. Zawodowa etyka wymaga od niego umiejętności odróżnienia skóry chorej od zdrowej i wiedzy na temat tego, jakie czynności i substancje aktywne są dozwolone w wypadku problemów dermatologicznych. Przypadki wymagające tego ma obowiązek odesłać do lekarza specjalisty. Absolwent kosmetologii musi wreszcie umieć założyć i prowadzić gabinet urody. Kosmetologami kiedyś byli wyłącznie lekarze dermatolodzy, którzy ukończyli specjalizację z kosmetologii. Zajmują się oni między innymi problemami skórnymi, jak znamiona, przebarwienia, dermatozy.

Dorota Bury
konsultacja: Anna Kamińska
więcej w Cabines nr 23